USŁUGI TRANSPORTOWE SZCZEPAN PIORUN
facebook logo

Dokumenty naszej firmy – abyś wiedział z kim pracujesz

Każdy z poniższych dokumentów możesz otworzyć z osobna lub zapisać w Twoim urządzeniu klikając prawym przyciskiem myszy. Możesz również pobrać wszystkie dokumenty w postaci jednego archiwum zip.

Wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   ikona pobierania 123,5 KiB
Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy   ikona pobierania 387,8 KiB
Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz polisa odpowiedzialności cywilnej spedytora   ikona pobierania 1,3 MiB
Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu kabotażowym   ikona pobierania 1,2 MiB
Certyfikat do polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu kabotażowym, wystawiony dla Republiki Federalnej Niemiec   ikona pobierania 718,5 KiB
Certyfikat do polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu kabotażowym, wystawiony dla krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii   ikona pobierania 706,1 KiB